TESDA Scholarship Alert: Pastry Making and Organic Agriculture Production NCII

Gusto mo bang mag-aral sa TESDA upang magamit mo sa araw-araw na hanapbuhay?

Good news! Dahil ang TESDA Regional Training Center -Tuguegarao ay nag-aalok ngayon ng scholarship sa kursong Pastry Making at Organic Agriculture Production NCII.

Courses offered:

  • Pastry Making - 7 Days Training(25 slots)
  • Organic Agriculture Production NCII - 29 Days Training (12 slots)

Requirements:
  • Filipino citizens at least 15 years old
  • Medical Certificate and Barangay Certificate
  • 3 pcs 1x1 ID Picture
  • Photocopy of Birth Certificate or MArriage Certificate, if married
  • Previous School Record (HS or College Diploma) or TOR/Form 138/ALS Certificate)
  • Photocopy of Government issued ID with 3 specimen signatures

Paano mag-enroll sa TESDA scholarship program na ito?

Para sa mga gustong mag-enroll sa schoalrship program na ito, tumawag o bumisita lang sa opisina ng Regional Training Center - Tuguegarao na matatagpuan sa TESDA Complex Bldg. 9, Carig Norte, Tuguegarao City.

Contact number: 0926-671-2343