TESDA Cookery NC II Scholarship

Gusto mo bang maging TESDA scholar upang magkaroon ng bagong skill na magagamit mo sa paghahanap ng trabaho o sa iyong negosyo? Mag...

TESDA Scholarship with Free Training, Assessment and Allowance

Gusto mo bang maging isang TESDA scholar upang magkaroon ng bagong skills na magagamit mo sa iyong paghahanap buhay? Good news! Ang...

TESDA Scholarship: Electronic Products Assembly and Servicing NC II

Good news! The Holy Trinity Collehe of General Santos City is now accepting scholars for Electronic Products Assembly and Servicing (E...

TESDA Free Training with Allowance

Good news! Ang Lasam Institute of Technology, sa pakikipagtulungan ng Technical Education And Skills Development Authority (TESDA) ay t...

TESDA Driving NC II Scholarship

Magandang balita! Ang Computer Arts and Technological College, Inc. ay tumatanggap ngayon ng mga scholars sa kursong TESDA Driving NC I...

TESDA Scholarship Under TWSP

Gusto mo bang mag-aral sa TESDA ngunit walang budget pambayad sa tuition fee? Magandang balita! Dahil ang San Francisco Institute of ...

Scholarship Alert: TESDA Heavy Equipment Operation (Bulldozer) NC II

Gusto mo bang matutong mag-operate ng Heavy Equipment na Bulldozer? Good news! Ang BVS Colleges ay tumatanggap ngayon ng mga scholars pa...

TESDA Scholarship under TWSP

Gusto mo bang magkaroon ng skills na magagamit mo sa paghahanap ng trabaho o sa iyong negosyo? Good news! Ang Technical Education A...

TESDA PV Systems Installation NC II Scholarship

 Gusto mo bang matuto kung paano mag-install ng mga solar panel o PV System? Good news! Ang TESDA Regional Training Center - NCR ay tuma...

TESDA Cookery NC II Scholarship

Gusto mo bang mag-aral ng Cookery NC II sa TESDA ng libre? Good news! Ang Bato Institute of Science and Technology, Inc., sa pakikipag...

TESDA Scholarship 2024

Gusto mo bang mag-aral ngayong 2024 sa TESDA ng libre? Good news! Ang Renaissance School of Science and Technology (RSST) at Technical...