TESDA Scholarship: Bread and Pastry Production NC II with Free Allowance

Gusto mo bang mag-aral ng TESDA Bread and Pastry Production NC II na may kasamang allowance?

Good news! Dahil may scholarship ngayong inaalok sa Malabon! Ito ay program ni Konsehala Star Dizon at ng St. Michael Arcangel Technological Institute.

Ang TESDA Bread and Pastry Production NC II scholarship program na ito ay may 18 Days face to face training .

Ano ang mga requirements sa Scholarship program na ito?

  • 1 Long brown envelope
  • 3 pcs. Photocopy(long) of PSA / NSO Birth Certificate
  • 3 pcs. Photocopy(long) of Marriage Certificate (if Married)
  • 3 pcs. Photocopy(long) of Diploma (High School, College, or ALS Secondary)
  • 1 Photocopy of Valid ID with 3 signatures
  • 1 Photocopy(long) of Vaccination card
  • 4 pcs. of 1x1 ID Picture (Formal Attire, white background with nametag)
  • 4 pcs. of 2x2 ID Picture (Formal Attire, white background with nametag)
  • 4 pcs. of Passport size ID Picture (Formal Attire, white background with nametag)
Paano mag-enroll sa TESDA scholarship na ito?
Para sa mga gustong mag-enroll sa scholarship program na ito, mag-message lang sa Facebook page ni Konsehal Star Dizon. (Konsehala Star Dizon | Facebook)