TESDA Driving NC II Scholarship

Magandang balita! Ang Computer Arts and Technological College, Inc. ay tumatanggap ngayon ng mga scholars sa kursong TESDA Driving NC II.

Ang Driving NC II ay isang short course sa ilalim ng Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) sa Pilipinas. Layunin nito ay magbigay ng pagsasanay at certification sa mga individual na nagnanais maging mga Professional Driver o magkaruon ng sapat na kasanayan sa pagmamaneho ng iba't ibang uri ng sasakyan. 

Ilan sa mga ituturo dito ay ang Driving Techniques, Road Safety, Vehicle Operation, Basic Vehicle Maintenance, Emergency Procedures at Defensive Driving.

Qualified Beneficiaries:

  • High School or College Graduate
  • Filipino Citizen
  • Currently not enrolled in any training or academic institution - Unemployed

Requirements:

  • 4 pcs. passport size (corporate attire, white background with name tag)
  • 4 pcs. 1x1 picture (corporate attire, white background with name tag)
  • NSO/PSA birth certificate (photocopy)
  • Marriage Certificate if married (Women only, photocopy)
  • Diploma/Report Card (F-138)/College OTR (photocopy)
  • with a Driver's License or Student's Permit
Para sa mga interesado sa scholarship program na ito, tumawag o bumisita sa office ng Computer Arts & Technological College, Inc. located at Balintawak Street, Albay District, Legazpi City.

Contact Number: 0908-8744-388
Email:catcollege_registrar@yahoo.com