Be a TESDA Scholar!

Gusto mo bang mag-aral ng libre sa TESDA ngayong 2022? 

Good news! Ang TESDA Provincial Training Center (PTC) - Lipa, offers FREE Training & FREE Assessment for:

 • Driving NC II
 • Agroentrepreneurship NC II 
 • Food and Beverage Services NC II
 • Computer Systems Servicing NC II
 • PV Systems Installation NC II 

Scholar benefits:

 • FREE Training
 • FREE Assessment
 • Training Support Fund
 • Uniform Allowance
 • New Normal Allowance
 • Accident Insurance

Training Schedule: Monday - Friday, 8:00AM - 5:00 PM

Para sa mga interesadong maging scholar, magpunta lamang sa kanilang office na matatagpuan sa 784 Brgy. Uno, Lipa City, Batangas

Hurry! Be a TESDA SCHOLAR!