Free TESDA Training: Food and Beverages Services NC II & Contact Tracing Level II (Be a TESDA Scholar today!)

Gusto mo bang mag-aral ng Food and Beverages Services NC II at Contact Tracing Level II sa TESDA? Alam mo bang pwedeng pag-aralan ang mga course na iyan ng libre? Dahil yan sa scholarship program ng The Surigao del Norte College of Agriculture and Technology.

 2021 Scholarship slot under Training for Work Scholarship Program (TWSP)

  • Food and Beverages Services NC II - 25 slots
  • Contact Tracing Level II - 50 Slots

Scholarship Benefits:

  • Free Tuition Fee
  • Free Assessment Fee

Qualifications:

  • Must be a Filipino Citizen
  • At least 18 years old
  • Must not be a current beneficiary of other government educational scholarship programs for beneficiaries.
Para sa mga gustong mag-apply na maging scholar, tumawag o bumisita lamang sa:
The Surigao del Norte College of Agriculture and Technology
Magpayang, Mainit, Surigao del Norte
Contact Numbers: (086) 813-0012 / (086) 813-4671 / (086) 813-4669 / 09079043456