FREE TESDA Carpentry NC II and Masonry NC II (with Allowance)

Be a TESDA Scholar!

Magandang balita! Ang D.M. Consunji Technical Training Center Inc. ay naghahanap ngayon ng mga scholars na gustong mag-aral ng TESDA  Carpentry NC II and Masonry NC II.

Ang scholarship program na ito ay may libreng

  • Internet allowance
  • PPE allowance
  • Training Support Fund
  • Free Assessment

Interested applicants may contact the Technical-Vocational Institution (TVI) through the contact numbers below:

  • 09989679513
  • 09495710605
  • 85706419
  • 95318525

D.M. Consunji Technical Training Center Inc. is located at DMCI Compound, Barangay Ususan, C5 Road, Taguig City.