3 Free TESDA Courses (No Tuition Fee)

 Para sa mga naghahanap ng TESDA scholarship tulad ng Bread and Pastry, Computer servicing at cookery, may ino-offer ang Asian College – Quezon City Campus na libreng training para sa inyo.

May 2 uri ng scholarship program silang ino-offer, yan ang TESDA TWSP (Training For Work Scholarship Program) at STEP (Special Training for Employment Program).

Ang STEP ay programa ng TESDA para sa mga mamamayan na nagnanais magkaroon ng skills na magagamit sa pagnenegosyo o sariling hanapbuhay.

Ang TWSP naman ay sagot sa isyu ng "job skills missmatch." Layunin nito na matiyak na ang "labor force requirement" ng industriya ay mapupunan.

Available TWSP courses:

  • Bread and Pastry Production NCII 
  • Computer System Servicing NCII 

 Available STEP course:

  • Prepare & Cook hot meals (Leading to Cookery NCII)

Para sa mga gustong mag-apply sa scholarship na ito, maaaring mag-register sa google form na ito: Asian College Online Registration for TESDA Scholarship.

Maari ding pumunta sa kanilang opisina o di kaya'y mag-message sa kanilang Facebook Page. ( Asian College - Quezon City Campus (Official) | Facebook)

Ang Asian College ay matatagpuan sa 1013 Aurora Blvd., Project 3, Brgy. Duyan-Duyan Quezon City.


tesda scholarship