TESDA Scholarship

Gusto mo bang maging isang TESDA scholar upang magkaroon ng skills na magagamit sa iyong trabaho o business?

Good news! Ang TESDA Misamis Oriental - Provincial Office ay tumatanggap ngayon ng mga scholars sa mgaa sumusunod na TESDA short courses:

 • Animal Production (Swine) NC II
 • Bookkeeping NC III
 • Contact Center Services NC II
 • Driving NC II
 • Electrical Installation and Maintenance NCII
 • Events Management Services NC III
 • Heavy Equipment Operation (Forklift) NC II
 • Organic Agriculture Production NC II
 • Pipefitting (Metallic) NC II
 • Shielded Metal Arc Welding (SMAW) NC I
 • Shielded Metal Arc Welding (SMAW) NC II

Interested applicants, please contact or visit TESDA Misamis Oriental - Provincial Office
Address: Ground Floor, Trinidad Building, Yacapin-Corrales Sts., Cagayan de Oro City
Contact Numbers: (088) 881-2031 / 09366843364 / 09773341072
Email Address: region10.misamisoriental@tesda.gov.ph