TESDA Bookkeeping NC III Scholarship

Gusto mo bang mag-aral ng Bookkeeping course sa TESDA ng libre?

Good news! Ang Informatics Baguio City Center, Inc. ay tumatanggap ngayon ng mga scholars para sa kursong TESDA Bookkeeping NC III.

Bookkeeping NC III
Date Start: January 15, 2024
Date End: March 5, 2024
Duration: 37 Days (292 hrs)
Schedule: Monday to Friday 8:00 AM to 5:00 PM

Entry Requirements:

  • 2pcs Passport Size ID (white background)
  • 3pcs 1x1 ID picture (white background)
  • Photocopy of NSO/ Birth Certificate
  • Photocopy of Transcript of Records or High School/ College Diploma

Deadline of Application: January 12, 2024 (First Come, First served 20 slots only)

Para sa mga interesado sa scholarship program na ito, tumawag o bumisita lang sa office ng Informatics Baguio City Center, Inc. na matatagpuan sa 3/F Decibar Bldg., 65 Lower Bonifacio St., Baguio City
Contact Numbers: (074) 661-3754 / 0946-417-7463