TESDA Scholarship: Electrical Installation and Maintenance NC II

Magandang balita! Ang Lyceum-Northwestern University, sa tulong ng Technical Education And Skills Development Authority (TESDA), ay tumatanggap ngayon ng scholars para sa short course na TESDA Electrical Installation and Maintenance NC II.

Ang scholarship program na ito ay under ng TESDA Special Training for Employment Program (STEP) na may libreng training, assessment at allowance.

Ang free Electrical Installation and Maintenance NC II training na ito ay tatagal ng 25 days at may 75 slots na available.

Scholarship benefits:

  • FREE training
  • FREE assessment
  • Training Allowance worth Php160 per day

Requirements:

  • High School Card (Form 138 or 137)
  • Certificate of Good Moral Character 
  • NSO/PSA Birth Certificate (photocopy only)
  • 1pc 2x2 and 1x1 photo
  • 1pc Long Folder
  • 1pc passport size w/ white background

How to enroll?

Para sa mga interesadong mag-apply sa scholarship program na ito, tumawag o bumisita lang sa office ng Lyceum-Northwestern University na matatagpuan sa Tapuac District, Dagupan City, Pangasinan.

Contact Number: 0976-073-5582
Email: Mvoctech@lyceum.edu.ph