TESDA Scholarship

Gusto mo bang mag-aral ng TESDA short courses upang makatulong sa iyong paghahanap ng trabaho?

Good news! Ang tanggapan ni Cong. Ed Hagedorn at TESDA - Palawan ay tumatanggap ngayon ng mga scholars para sa mga sumusunod na TESDA courses:

Driving NC II - 15 Days Training
Venue: Aborlan

Agricultural Crops Production NC II 
42 Days Training 
Venue: Patio Farm, Sta. Monica, PPC

Shielded Metal Arc Welding (SMAW) NC I 
35 Days Training
Venue: PPSAT Sta. Monica PPC

Tourism Promotions Services NC II 
10 Days Training
Venue: Palawan Technical Assessment Center, Badjao Inn, Rizal Ave, PPC

Heavy Equipment Operation - Wheel Loader NC II 
20 Days Training
Venue: Aborlan

Qualifications:

 • Filipino Citizen
 • At least 18 Years Old
 • Residente ng 3rd District ng Palawan
 • Physically & mentally fit
 • Nakapagtapos ng high school (K-12) o ALS
 • Handang matuto sa training, at committed na kumpletuhin ang pagsasanay ayon sa class schedule

Requirements:

 1. Magpalista at humingi ng endorso mula sa Barangay Leader ni Cong Ed Hagedorn na nakatalaga sa iyong Barangay.
 2. Maghanda ng COPY ng Diploma sa High School o College, o ALS Certificate of Completion equivalent to Senior High School
 3. Magdala ng ID picture size 1x1 - 1 pc with corporate attire, collar & white background
 4. Maghanda ng copy ng PSA/NSO birth certificate; PSA/NSO marriage certificate for married women; Barangay certification
 5. Magtungo sa tanggapan ng 3rd District sa Quezon Street (malapit sa HTU) para sa screening at application form.

Deadline for Submission of the Application on July 31, 2023, at 4pm.


TESDA Scholarship