TESDA No Tuition Fee: 14 Courses Available (REGISTER NOW)

Magandang balita! Mayroong libreng training at assessment ngayon ang TESDA-IX Regional Training Center in Brgy Talungon, San Roque, Zamboanga City.

Maraming courses ang pwedeng pagpilian, na magagamit sa trabaho.

Available free scholarship courses:

 • Automotive Servicing NC II
 • Bread and Pastry Production NC II
 • Computer System Servicing NC II
 • Construction Painting NC II
 • Dressmaking NC II
 • Driving NC II
 • Hilot (Wellness Massage) NC II
 • Organic Agriculture Production NC II
 • Ref and Aircon Servicing (DomRAC) NC II
 • Ref and Aircon Servicing (PACU/CRE) NC III
 • Shielded Metal Arc Welding (SMAW) NC I
 • Shielded Metal Arc Welding (SMAW) NC II
 • Trainers Methodology Level I
 • Transport Ref and Aircon Servicing NC II

Para sa mga gustong mag-register upang mapabilang sa mga scholars, magfill-up ng form sa link na ito: https://rtczampen.net/index.php/scholarship-registration/

Para sa karagdagang impormasyon, tumawag o pumunta sa kanilang opisina na matatagpuan sa:

Regional Training Center - Zamboanga Peninsula

Address: Talungon Road, San Roque, Zamboanga City

Telephone: (062) 982-0342
Mobile: 09171165022
Email: rtzampen@tesda.gov.ph