Free TESDA HEO Forklift Operator NC II (No Tuition Fee)

 Be a TESDA Scholar at maging Forklift Operator!

Alam mo bang ang TESDA Manila ay may scholarship program sa Heavy Equipment Operation (Forklift) NC II?

Sa pamamagitan ng scholarship program na ito, ikaw ay sasanayin upang maging isang forklift operator. Ituturo din sayo kung paano mag-ayos ng forklift (basic training) uppang mapanatiling maayos ang forklift at mga mahahalagang kagamitan nito.

Ang programang ito ay aabot ng 20 na araw o 156 na oras.

Kung nais maging scholar, ito ang maaari mong tawagan para sa karagdagang impormasyon at sa paraan ng pagparehistro:

TVI: Articulated Training and Driving School, Inc.
Email: articulatedtraining@gmail.com
Contact Number: 241-4924